Robert Zupanec

Ko človek misli, da ga že razume in pozna, vedno znova preseneti.
Že v rani mladosti ga je navduševala umetnost in ljubezen do le te Predvsem skulpture nenavadnih oblik ter slike na platnu z izvirnimi motivi, so mu burile domišljijo.

Osrednja tema njegovega ustvarjanja je posvečena figuraliki in abstrakciji. Izražanje emocij, kot so veselje, žalost, strah, upanje in predvsem želja ŽIVETI, se odraža na platnih. Svoj likovni izraz nenehno bogati z lastnim raziskovanjem. Barve so močne, žive in energične. Njihov ples je nekakšna » harmonija kaosa ».
Posluša sebe in svoje srce. V vsakem njegovem delu, je del njega. Zanima ga mentalna in intuitivna plat človeka. Zaveda se, da je življenje pot, ki je včasih posuta s trnjem. Preizkusil je že različne tehnike. Ostaja pa nekako zvest akril splash-u, kot izraznemu sredstvu. Redno razstavlja po Sloveniji in Hrvaški. Želi se predstaviti tudi drugod po svetu.
Živi in ustvarja v Rogaški Slatini.

Robert Zupanec

Just when you think you have him all figured out, there is always something new waiting to be discovered.
From a young age,his love for art was awaked by unusual shapes of statues unconventional paintings that inspired his imagination and personal creativity.
Main focus of his creations is in figural sculpture and abstraction.

His work is an examination of the different forms of emotions as love, happiness ,sadness ,hope above all celebrate the human need to live fully.
He feels strongly about: the opportunity to connect the audience with the artist in a more informal and intimate way. We can see his fluid creative process of making mistakes, happy accidents and learning curves that lead to a beautiful piece of art using bold vibrant colors full of energy. This unique combination creates “harmony of chaos”. In each piece we find a small part of his soul as he tries to reflect the emotional and intuitive spectrum of human emotions.
He tried out several techniques but the one he uses the most is acryl splash best suited for his creations. We can find his exhibitions in Slovenia and Croatia that hopefully will be also available soon in other countries.
Lives and creates in Rogaska Slatina.

“Imaš čopič,
imaš barve,
naslikaj raj
IN POJDI VANJ !”

“You have a brush,
you have colors,
paint a paradise
AND GO IN !”

Nikos Kazantzakis (1883-1957)

“V Grand hotelu Rogaška sem se seznanil z razstavo zelo zanimivega, samobitnega umetnika Roberta Zupanca.
Zanimiva so ekspresivna, dinamična dela v abstraktnem slogu in dekorativne slike, ki spominjajo na ornament dragih kamnov, npr. Zelena zemlja. Zanimiva so dela na religiozno temo, pa tudi asociativne slike Zlata ribica, Drevo življenja, skulpture Zvezane roke, Ženska, ki drži moško glavo, Ženska z zlatimi lasmi in druge, in še več drugih del, ki imajo uporabni značaj.
Umetnost Roberta Zupanca ima globinski pomen človeškega obstoja in povezave človeka z okoljem, ki ga obkroža.
Želim mu umetniških uspehov še naprej in da bi še naprej sledil svojemu klicu!”

Igor Vihanski
Zaslužni umetnik Rusije
Častni član Ruske akademije umetnosti
30. avgust 2017

Refleksija odtenkov zaznav doživetega dogodka…
Robert, svoja dela si poimenoval » Neskončna avantura »
Globino sporočilnosti in pomenljivosti besed, sem ob prehajanju od enega do drugega eksponata, doživljala kot intimno odkrivanje – potovanja, skozi utrinke vzgibov ujetega časa in prostora…
Je to pot iskanja sebe – lastne eksistence, ki na novo osmišlja življenje?
Da, a zavedajoč se, da je hoja vase dolga in naporna, ki jo moraš – moreš in zmoreš opraviti le sam skozi odkrivanje stopinj osebne in svojih predhodnikov zgodovine…
Le tako prideš in prihajaš do novih in novih spoznanj lastnih odtisov korakov. Vse teče, se spreminja in mineva… In to ti je uspelo in uspeva, s tebi izvirno občutljivostjo, udejaniti in udejanjati, v materialnem elementu, s sledovi zaznav lastne majhnosti, nemoči sredi najglobjih, neizpovedljivih duševnih stanj do občutkov in čutenj veličine božjega. Ki daje poguma in moči daritvene pripravljenosti razgaljenosti sebe sočloveku…
Hvala tvojemu darovanju sebe in povabilu dotika mene.

» Zaklad združitve najdejo tisti, ki se zazrejo vase.«
Rumi

Rogaška Slatina, 7.avgust 2017 Dušanka in Miloš Kosmač

ROBERT ZUPANEC – BARVNA RAZMIŠLJANJA

Ob platnih slikarja Roberta Zupanca nas pritegne močan kolorit barv. Ugotovimo, da rad eksperimentira in išče nove izzive v sodobnih tehnikah.

Na nekaterih njegovih delih se pojavljajo različni odpadni predmeti, ki jim da novo vsebino: trakovi, vrvice,  oblanci ali celi kosi tkanine, ki jo zguba v abstraktno površino likovnega dela ali oblikuje tako, da dobi obliko iz objektivnega sveta (petelin, sonce, drevo, pajek …). V teh primerih gre za kolaže in avtor oblikuje reliefne površine, ki jih sekundarno še poslika.

Kjer se pa slikarske površine loti samo z barvo, v osnovi uporablja veliko osnovnih barv z dodajanjem čiste bele in črne barve, včasih se pa loti barvnih triad in nastane delo v zeleni in vijoličasti in podobno. Barve plasti na različne načine. Poslužuje se sodobnih emajl akrilov, ki s svojimi živahnimi površinskimi raztezanji barve v barvi pričarajo gledalcu zanimive barvne lise in like, ki ustvarjajo dinamiko dogajanja v  likovnem delu.

V drugih primerih pa gre za plastenje barv s pomočjo polivanja in škropljenja; nad barvnimi curki ni ustvarjalčevega nadzora nad ustvarjanjem, materija služi »avtomatični pisavi«, kjer bolj ustvarja psiha (lastni jaz) kot razum, kar je bilo vodilo v času ustvarjanja informela. Te slike bi lahko uvrstili med »akcijsko slikanje«, kjer avtor abstraktnim barvnim nanosom dodaja še lastne odtise rok kot monotipije, z lastno energijo obogatene, enostavne grafike. Na nekaterih delih avtor barvne curke usmerja tako, da ti potujejo v oblikah geometrijskih likov (krogov, kvadratov …).

Na slikah se pojavlja tudi mrežasta barvna struktura, ki v barvnih nasprotjih ustvarja svojevrstno barvno napetost.

Ustvarjalni zanos Roberta Zupanca nas vodi po poti njegovih likovnih preverjanj in svojih, avtorskih, dognanj, ki obetajo razvoj umetniške osebnosti, ki nas lahko preseneti.

Erna Ferjanič, profesor likovne umetnosti in slikarka, 15. september, 2018