Postavitev mojih del v notranji ambient

Setting up my work in an inner ambient

“Imaš čopič,
imaš barve,
naslikaj raj
IN POJDI VANJ !”

“You have a brush,
you have colors,
paint a paradise
AND GO IN ! “

Nikos Kazantzakis (1883-1957)